กิจกรรม
ข่าวสาร
บุคลากร
กระดานสนทนา
ติดต่อ
   
 
 
 
 


 
  หมวดข่าว :รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ประกาศ   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8 ก.พ. 2562 16
ประกาศ   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8 ก.พ. 2562 15
ประกาศ   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8 ก.พ. 2562 17
ประกาศ   ประกาศ แจ้งการนัดตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองเคียน หมู่ที่ 1 บ้านคลองแห้ง ตำบลทองหลาง อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ   7 ก.พ. 2562 7
สขร.   ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2562   4 ก.พ. 2562 14
สขร.   ประชาสัมพันธ์ ราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านกลุ่มเขาน้อย - บ้านโคก หมู่ที่ 2 บ้านสมอทอง ตำบลทองหลาง อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี   29 ม.ค. 2562 17
สขร.   ประชาสัมพันธ์ ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกลุ่มบ้านนายชะอ้อน ทองเหลือง หมู่ที่ 6 บ้านป่าบัว ตำบลทองหลาง อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี   29 ม.ค. 2562 17
ประกาศ   ประกาศ เรื่อง แจ้งการนัดตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้างโครงหลังคาเหล็กอเนกประสงค์ หมู่ที่ 4 บ้านโป่งข่อย ตำบลทองหลาง อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย   29 ม.ค. 2562 14
ประกาศ   ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คพร้อมซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศของ อบต.ทองหลาง จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25 ม.ค. 2562 22
ประกาศ   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25 ม.ค. 2562 19
ประกาศ   ประกาศ แจ้งการนัดตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเขาจระเข้ซอย 2 หมู่ที่ 7 บ้านโป่งข่อย ตำบลทองหลาง อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ   24 ม.ค. 2562 16
สขร.   ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2561   23 ม.ค. 2562 19
ข่าวประชาสัมพันธ์   การชำระภาษีท้องถิ่นประจำปี 2562   4 ม.ค. 2562 21
สขร.   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ระหว่างเดือน มกราคม-มีนาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2 ม.ค. 2562 20
สขร.   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่มไว้บริการประชาชน ระหว่างเดือน มกราคม-มีนาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2 ม.ค. 2562 18
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 36