กิจกรรม
ข่าวสาร
บุคลากร
กระดานสนทนา
ติดต่อ
   
 
 
 
 


 
  หมวดข่าว :ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   การชำระภาษีท้องถิ่นประจำปี 2562   4 ม.ค. 2562 21
ข่าวประชาสัมพันธ์   \\\"ปีใหม่ ท่องเที่ยวทั่วไทย ไปที่ไหนๆ ให้แยกขยะก่อนทิ้ง\\\"   28 ธ.ค. 2561 33
ข่าวประชาสัมพันธ์   ให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ตำบลทองหลาง เสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี พ.ศ. 2562   27 ธ.ค. 2561 24
ข่าวประชาสัมพันธ์   ให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ. 2562   27 ธ.ค. 2561 16
ข่าวประชาสัมพันธ์   เรื่อง แจ้งการนัดตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนุ่น-ลานตาก หมู๋ที่ 2 บ้านสมอทอง ตำบลทองหลาง อำเภอห้วยคต จังหวัด อุทัยธานี พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ   6 ธ.ค. 2561 24
ข่าวประชาสัมพันธ์   ให้เช่าอาคารศุนย์บริการนักท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยวน้ำพุเร้อนสมอทอง โดยวิธีประมูล   29 พ.ย. 2561 24
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี   19 พ.ย. 2561 31
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือบุคคลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับ อบต.ทองหลาง เข้าตอบแบบสำรวจการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   11 พ.ย. 2561 64
ข่าวประชาสัมพันธ์   ข้อมูลบริการประชาชน ประจำเดือน ตุลาคม 2561   31 ต.ค. 2561 26
ข่าวประชาสัมพันธ์   ข้อมูลบริการประชาชน ประจำเดือน กันยายน 2561   30 ก.ย. 2561 24
ข่าวประชาสัมพันธ์   แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   30 ก.ย. 2561 8
ข่าวประชาสัมพันธ์   ข้อมูลบริการประชาชน ประจำเดือน สิงหาคม 2561   31 ส.ค. 2561 17
ข่าวประชาสัมพันธ์   ข้อมูลบริการประชาชน ประจำเดือน กรกฎาคม 2561   31 ก.ค. 2561 14
ข่าวประชาสัมพันธ์   ข้อมูลบริการประชาชน ประจำเดือน มิถุนายน 2561   30 มิ.ย. 2561 16
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์คุณธรรมหลัก 4 ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา   29 มิ.ย. 2561 69
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 8