กิจกรรม
ติดต่อ
ITA
LPA
   
 
 
 
  
 
ให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ตำบลทองหลาง เสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี พ.ศ. 2562  
 

ภายในเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2562

 

ข่าว ณ. วันที่ 27 ธ.ค. 2561 เวลา 09.30 น. โดย องค์การบริหารส่วนตำบลทองหลาง

ผู้เข้าชม 50 ท่าน