กิจกรรม
ข่าวสาร
บุคลากร
กระดานสนทนา
ติดต่อ
   
 
 
 
 


 
  หมวดข่าว :รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ประกาศราคากลาง   ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านกลุ่มบ้านกุดจะเลิด หมู่ที่ 3 บ้านละว้า ตำบลทองหลาง อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย   7 มี.ค. 2562 15
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว   5 มี.ค. 2562 21
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์การให้บริการฉีดวัคซันสุนัข-แมว   5 มี.ค. 2562 21
ข่าวประชาสัมพันธ์   แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3   25 ก.พ. 2562 18
ประกาศ   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8 ก.พ. 2562 30
ประกาศ   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8 ก.พ. 2562 26
ประกาศ   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8 ก.พ. 2562 39
ประกาศ   ประกาศ แจ้งการนัดตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองเคียน หมู่ที่ 1 บ้านคลองแห้ง ตำบลทองหลาง อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ   7 ก.พ. 2562 15
สขร.   ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2562   4 ก.พ. 2562 30
สขร.   ประชาสัมพันธ์ ราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านกลุ่มเขาน้อย - บ้านโคก หมู่ที่ 2 บ้านสมอทอง ตำบลทองหลาง อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี   29 ม.ค. 2562 30
สขร.   ประชาสัมพันธ์ ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกลุ่มบ้านนายชะอ้อน ทองเหลือง หมู่ที่ 6 บ้านป่าบัว ตำบลทองหลาง อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี   29 ม.ค. 2562 26
ประกาศ   ประกาศ เรื่อง แจ้งการนัดตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้างโครงหลังคาเหล็กอเนกประสงค์ หมู่ที่ 4 บ้านโป่งข่อย ตำบลทองหลาง อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย   29 ม.ค. 2562 23
ประกาศ   ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คพร้อมซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศของ อบต.ทองหลาง จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25 ม.ค. 2562 30
ประกาศ   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25 ม.ค. 2562 27
ประกาศ   ประกาศ แจ้งการนัดตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเขาจระเข้ซอย 2 หมู่ที่ 7 บ้านโป่งข่อย ตำบลทองหลาง อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ   24 ม.ค. 2562 18
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 36