กิจกรรม
ติดต่อ
ITA
LPA
   
 
 
 
 


 
  หมวดข่าว :ประกาศ ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ประกาศ   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาแหล่งท่องเที่ยวน้ำพุร้อนสมอทอง หมู่ที่ 2 บ้านสมอทอง ตำบลทองหลาง อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17 เม.ย. 2562 5
ประกาศ   ประกาศแจ้งการนัดตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายกลุ่มบ้านนายชะอ้อน ทองเหลือง หมู่ที่ 6 บ้านป่าบัว ตำบลทองหลาง อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย   10 เม.ย. 2562 10
ประกาศ   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านกลุ่มกุดจะเลิด หมู่ที่ 3 บ้านละว้า ตำบลทองหลาง อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4 เม.ย. 2562 12
ประกาศ   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ จำนวน 50 ชุด ตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ผู้นำชุมชน พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง อบต.ทองหลาง ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4 เม.ย. 2562 12
ประกาศ   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อกระเช้าของสมนาคุณ จำนวน 3 ชุด ตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ผู้นำชุมชน พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง อบต.ทองหลาง ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4 เม.ย. 2562 12
ประกาศ   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านกลุ่มเขาน้อย - บ้านโคก หมู่ที่ 2 บ้านสมอทอง ตำบลทองหลาง อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3 เม.ย. 2562 8
ประกาศ   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายกลุ่มบ้านนายชะอ้อน ทองเหลือง หมู่ที่ 6 บ้านป่าบัว ตำบลทองหลาง อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3 เม.ย. 2562 9
ประกาศ   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดเตรียมสถานที่พิธีเปิดโครงการ ตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ผู้นำชุมชน พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลทองหลาง ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจ   3 เม.ย. 2562 9
ประกาศ   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมายานพาหนะ จำนวน 1 คัน ตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ผู้นำชุมชน พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง อบต.ทองหลาง ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1 เม.ย. 2562 7
ประกาศ   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัางจัดทำอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับเลี้ยงผู้เข้าฝึกอบรมฯ (วันฝึกอบรม) ตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ผู้นำชุมชน พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง อบต.ทองหลาง ประจำปีงบปร   1 เม.ย. 2562 7
ประกาศ   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างสธารณะภายในตำบลทองหลาง หมู่ที่ 1 - 8 ตำบลทองหลาง อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25 มี.ค. 2562 12
ประกาศ   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25 มี.ค. 2562 10
ประกาศ   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8 ก.พ. 2562 53
ประกาศ   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8 ก.พ. 2562 45
ประกาศ   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8 ก.พ. 2562 50
  (1)     2      3