กิจกรรม
ข่าวสาร
บุคลากร
กระดานสนทนา
ติดต่อ
   
 
 
 
 


 
  หมวดข่าว :ประกาศ ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ประกาศ   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8 ก.พ. 2562 30
ประกาศ   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8 ก.พ. 2562 27
ประกาศ   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8 ก.พ. 2562 40
ประกาศ   ประกาศ แจ้งการนัดตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองเคียน หมู่ที่ 1 บ้านคลองแห้ง ตำบลทองหลาง อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ   7 ก.พ. 2562 15
ประกาศ   ประกาศ เรื่อง แจ้งการนัดตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้างโครงหลังคาเหล็กอเนกประสงค์ หมู่ที่ 4 บ้านโป่งข่อย ตำบลทองหลาง อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย   29 ม.ค. 2562 23
ประกาศ   ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คพร้อมซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศของ อบต.ทองหลาง จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25 ม.ค. 2562 30
ประกาศ   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25 ม.ค. 2562 27
ประกาศ   ประกาศ แจ้งการนัดตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเขาจระเข้ซอย 2 หมู่ที่ 7 บ้านโป่งข่อย ตำบลทองหลาง อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ   24 ม.ค. 2562 18
ประกาศ   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดตกแต่งสถานที่ ณ อำเภอห้วยคต ตามโครงการจัดงานเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13 ธ.ค. 2561 26
ประกาศ   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำอาหารถวายพระและชุดเครื่องไทยธรรม ตามดครงการจัดงานเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13 ธ.ค. 2561 40
ประกาศ   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำปฏิทินแบบแขวน ประจำปี 2562 เพิ้อประชาสัมพันธ์กิจกรรมและงานบริการต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลทองหลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6 ธ.ค. 2561 29
ประกาศ   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29 พ.ย. 2561 25
ประกาศ   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29 พ.ย. 2561 30
ประกาศ   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโป่งข่อย ตำบทองหลาง อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16 พ.ย. 2561 28
ประกาศ   แจ้งการนัดตรวจงานจ้างโครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสวนนุ่น หมู่ที่ 4 บ้านโป่งข่อย ตำบลทองหลาง อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย   30 ต.ค. 2561 32
  (1)     2