กิจกรรม
ติดต่อ
ITA
LPA
   
 
 
 
 


 
  หมวดข่าว :ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว   5 มี.ค. 2562 55
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์การให้บริการฉีดวัคซันสุนัข-แมว   5 มี.ค. 2562 53
ข่าวประชาสัมพันธ์   แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3   25 ก.พ. 2562 30
ข่าวประชาสัมพันธ์   การชำระภาษีท้องถิ่นประจำปี 2562   4 ม.ค. 2562 37
ข่าวประชาสัมพันธ์   \\\"ปีใหม่ ท่องเที่ยวทั่วไทย ไปที่ไหนๆ ให้แยกขยะก่อนทิ้ง\\\"   28 ธ.ค. 2561 55
ข่าวประชาสัมพันธ์   ให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ตำบลทองหลาง เสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี พ.ศ. 2562   27 ธ.ค. 2561 50
ข่าวประชาสัมพันธ์   ให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ. 2562   27 ธ.ค. 2561 30
ข่าวประชาสัมพันธ์   เรื่อง แจ้งการนัดตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนุ่น-ลานตาก หมู๋ที่ 2 บ้านสมอทอง ตำบลทองหลาง อำเภอห้วยคต จังหวัด อุทัยธานี พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ   6 ธ.ค. 2561 44
ข่าวประชาสัมพันธ์   การคัดแยกขยะให้ถูกวิธี   3 ธ.ค. 2561 5
ข่าวประชาสัมพันธ์   ให้เช่าอาคารศุนย์บริการนักท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยวน้ำพุเร้อนสมอทอง โดยวิธีประมูล   29 พ.ย. 2561 33
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี   19 พ.ย. 2561 40
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือบุคคลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับ อบต.ทองหลาง เข้าตอบแบบสำรวจการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   11 พ.ย. 2561 76
ข่าวประชาสัมพันธ์   ข้อมูลบริการประชาชน ประจำเดือน ตุลาคม 2561   31 ต.ค. 2561 40
ข่าวประชาสัมพันธ์   ข้อมูลบริการประชาชน ประจำเดือน กันยายน 2561   30 ก.ย. 2561 44
ข่าวประชาสัมพันธ์   แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   30 ก.ย. 2561 14
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 8