กิจกรรม
ติดต่อ
ITA
LPA
   
 
 
 
 


 
  หมวดข่าว :ประกาศราคากลาง ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ประกาศราคากลาง   ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านกลุ่มบ้านกุดจะเลิด หมู่ที่ 3 บ้านละว้า ตำบลทองหลาง อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย   7 มี.ค. 2562 39
ประกาศราคากลาง   โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านกลุ่มเขาน้อย - บ้านโคก ม.2 บ้านสมอทอง   11 ธ.ค. 2561 67
ประกาศราคากลาง   โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านกลุ่มบ้านสามหลัง ม.4 บ้านโป่งข่อย    11 ธ.ค. 2561 61
ประกาศราคากลาง   โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายคลองเคียน ม.1 บ้านคลองแห้ง วันที่ตามราคากลางนะคะ   11 ธ.ค. 2561 56
ประกาศราคากลาง   เรื่อง ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางโครงการสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสายนุ่น-ลานตาก หมู่ที่2 บ้านสมอทอง ตำบลทองหลาง อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี   23 ส.ค. 2561 60
ประกาศราคากลาง   กำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังทั้งตำบลทองหลาง หมู่ที่ 1 - 8 ตำบลทองหลาง อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี   15 ส.ค. 2561 66
ประกาศราคากลาง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทองหลาง เรื่องประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังทั้งตำบลทองหลาง หมู่ที่ 1 - 8 ตำบลทองหลาง อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี   15 ส.ค. 2561 84
ประกาศราคากลาง   เรื่อง ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเมืองแมน หมู่ที่ 3 บ้านละว้า ตำบลทองหลาง อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี   31 ก.ค. 2561 52
  (1)