กิจกรรม
ติดต่อ
ITA
LPA
   
 
 
 
 


 
  หมวดข่าว :รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.) ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
สขร.   แจ้งการนัดตรวจงานจ้างโครงการปรับปรุงประปาบ้านกลุ่มกุตจะเลิศ หมู่ที่ 3    5 เม.ย. 2562 10
สขร.   แจ้งการนัดตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านกลุ่มเขาน้อย-บ้านโคก หมู่ที่ 2    4 เม.ย. 2562 10
สขร.   ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2562   4 ก.พ. 2562 56
สขร.   ประชาสัมพันธ์ ราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านกลุ่มเขาน้อย - บ้านโคก หมู่ที่ 2 บ้านสมอทอง ตำบลทองหลาง อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี   29 ม.ค. 2562 50
สขร.   ประชาสัมพันธ์ ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกลุ่มบ้านนายชะอ้อน ทองเหลือง หมู่ที่ 6 บ้านป่าบัว ตำบลทองหลาง อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี   29 ม.ค. 2562 44
สขร.   ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2561   23 ม.ค. 2562 45
สขร.   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ระหว่างเดือน มกราคม-มีนาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2 ม.ค. 2562 30
สขร.   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่มไว้บริการประชาชน ระหว่างเดือน มกราคม-มีนาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2 ม.ค. 2562 26
สขร.   แจ้งการนัดตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้างโครงเหล็กอเนกประสงค์ หมู่ที่4 บ้านโป่งข่อย ตำบลทองหลาง อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย   18 ธ.ค. 2561 31
สขร.   เรื่อง ผลการประมูลอาคารศูนย์บริการนักท่องเที่ยว   14 ธ.ค. 2561 44
สขร.   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ปริ้นเตอร์ และสำรองไฟฟ้า สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6 ธ.ค. 2561 30
สขร.   ประกาศสรุปแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พ.ย.61   6 ธ.ค. 2561 14
สขร.   ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเขาจระเข้ซอย 2 หมู่ที่ 7 บ้านคลองหวาย   3 ธ.ค. 2561 13
สขร.   ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเขาจระเข้ซอย 2 หมู่ที่ 7 บ้านคลองหวาย   3 ธ.ค. 2561 20
สขร.   เรื่อง แจ้งการนัดตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกลุ่มสะพานสอง หมู่ ที่ 1 บ้านคลองแห้ง ตำบลทองหลลาง อำเภอห้วยคต จ.อุทัยธานี พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ   21 พ.ย. 2561 38
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 10