หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 
 


 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.หนองสระ   ประกาศเทศบาลตำบลหนองสระ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซม ทะเบียน บท-7813 อน. จำนวน 1 คัน   19 มิ.ย. 2562 2
ข่าวกิจกรรม อบต.หนองไผ่   โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร กลยุทธ์การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563   19 มิ.ย. 2562 3
กิจการสภา อบต.หนองไผ่   ประชุมสภา อบต.สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ปี 2562 เมื่อวั้นที่ 13 พฤษภาคม 2562   19 มิ.ย. 2562 3
ข่าวกิจกรรม อบต.ระบำ   จังหวัดเคลื่อนที่ โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   19 มิ.ย. 2562 4
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ทุ่งพง   รายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพง   19 มิ.ย. 2562 1
กิจการสภา อบต.หนองหลวง   การประชุมสภาองค์การบริหารส่่วนตำบลหนองหลวง สมัยวิสามัญ ครังที่ 1 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562    19 มิ.ย. 2562 3
ประกาศราคากลาง ทม.อุทัยธานี   ประกาศเปิดเผยราคากลางประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกเทท้าย ชนิด 10 ล้อ จำนวน 1 คัน    19 มิ.ย. 2562 5
ประกาศ ทม.อุทัยธานี   ประกาศประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกเทท้าย ชนิด 10 ล้อ จำนวน 1 คัน    19 มิ.ย. 2562 6
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.หนองบ่มกล้วย   ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง (ลงลูกรังปรับเกลี่ย) หมู่ 7 บ้านกล้วยหอม   19 มิ.ย. 2562 4
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.หนองบ่มกล้วย   ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง (ลงลูกรังปรับเกลี่ย) หมู่ 4 บ้านหนองแกขัดสมาธิ   19 มิ.ย. 2562 3
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.หนองไผ่แบน   รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี ( พ.ศ. 2561 -2564)   19 มิ.ย. 2562 1
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.หนองไผ่แบน   แผนพัฒนาบุคลากร พ.ศ.2561 - 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่แบน   19 มิ.ย. 2562 4
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.สว่างอารมณ์   ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2562   19 มิ.ย. 2562 4
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.พลวงสองนาง   ประกาศกำหนดราคากลางงานก่อสร้างถนนผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(Para Asphaltic Concrete)    19 มิ.ย. 2562 7
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ทัพหลวง   ประชาสัมพันธ์การตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองชลประทาน ช่วงที่ 2 (บ้านนายพรมมา - บ้านนายสาคร) หมู่ที่ 9 บ้านป่าบัว   19 มิ.ย. 2562 6
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 1942